Riktlinjer för affiliates angående spelreklam i Italien

1. Introduktion

Följande riktlinjer ("Italienska Riktlinjer") är utfärdade av TSG Platforms (Irland) Limited ("TSG") i enlighet med paragraf 3.4.7 av Stars Affiliate Clubs regler och villkor: (“Villkor”) som styr ditt deltagande i Stars Affiliate Club.

Du är skyldig att följa dessa Italienska Riktlinjer enligt paragraf 3.4.7 av Villkoren och om du inte gör det är det ett brott mot Villkoren.

Dessa Italienska Riktlinjer relaterar till paragraf 9 i lagdekretet 12 Juli 2018, nr 87, och AGCOM:s riktlinjer utgivna av den italienska kommunikationsmyndigheten, som tillsammans i dessa Italienska Riktlinjer kallas "Italiens Reglering av Spelreklam".

Du bör läsa dessa Italienska Riktlinjer noga för att försäkra dig om att du förstår dina skyldigheter och ditt skadeansvar om du inte följer dem.

2. Verkställandedatum och tillämpning

Dessa Italienska Riktlinjer gäller från det datum då de publiceras på webbsajten www.starsaffiliateclub.com ("Verkställandedatum"), men gäller endast dina aktiviteter som affiliate rörande användare som befinner sig i Italien och/eller: (a) vad gäller www.pokertstars.it, www.pokerstarscasino.it, www.betstars.it, www.skybet.it; och (b) andra webbsajter som drivs av REEL Italy Limited (eller andra av TSG:s företag) och som riktar sig till användare som befinner sig i Italien (tillsammans "Italienska Sajter").

I händelse av konflikt mellan Villkoren och dessa Italienska Riktlinjer ska de senare äga företräde vid tillämpning på dina aktiviteter rörande Italienska Sajter.

3. Kommunikation endast på informationsbasis

Du har endast tillåtelse att kommunicera med allmänheten angående Italienska Sajter eller i övrigt rikta kommunikation mot användare som befinner sig i Italien, där sådan kommunikation allmänt informerar användare om produkter och tjänster som erbjuds av TSG. I dessa Italienska Riktlinjer sägs sådan kommunikation vara på “informationsbasis”.

Du har inte tillåtelse att kommunicera med allmänheten angående de Italienska Sajterna, eller på annat sätt rikta kommunikation mot användare som befinner sig i Italien, på ett sätt som inte är på informationsbasis. I synnerhet får du inte kommunicera något som inkluderar:

  • någon uppmaning till handlande (t.ex. en inbjudan att delta i en viss kampanj eller registrera sig på en viss plattform); eller
  • något meddelande som förmedlar en känsla av brådska eller innehåller befallande ord. Som exempel är följande typer av kommunikation förbjuden: "Deposita subito e non perdere l'occasione / Gör en insättning direkt och missa inte chansen", "Gioca ora / Spela nu", "Gioca / Spela", och ska ersättas med "Per saperne di più / Om du vill ha mer information", "Info offerta / Information om erbjudandet", "Informazioni sulle quote / Information om oddsen", "Continua / Fortsätt" och "Più informazioni / Mer information".

4. Typer av reklam

Du har tillåtelse att visa URL och domännamn för de Italienska Sajterna (t.ex. www.pokerstars.it och www.skybet.it) och deras logotyper, utöver logotyper för ansvarsfullt spelande som TSG kan tillhandahålla, i kommunikation som sker på informationsbasis.

När du kommunicerar på detta sätt på nyhetssajter och webbsajter som endast erbjuder spel som är gratis, måste du försäkra dig om att sådan kommunikation inte indirekt gör reklam för de Italienska Sajterna. “Indirekt reklam” är här all form av kommunikation som utförs mot betalning eller annan typ av kompensation eller som gynnar dig själv, för att marknadsföra de Italienska Sajterna, oavsett hur mottagaren lockas att köpa produkten eller tjänsten som erbjuds (s.k. uppmaning till handling).

Du har inte tillåtelse att göra reklam med nyckelord för Google eller någon annan sökmotor.

5. Jämförelse av erbjudanden

Vid jämförelse av odds och kommersiella erbjudanden (t.ex. bonusar, jackpottar och funktioner i spel/på webbsajter) för olika tredjepartsoperatörer, måste sådana jämförelser göras på informationsbasis.

Följande typer av påståenden är till exempel förbjudet: "Se depositi X € su www.pokerstars.it, hai diritto ad un bonus pari a X €. Informazioni sull'offerta su www.pokerstars.it” / "Om du sätter in X € på www.pokerstars.it, har du rätt till en bonus på X €. Information om erbjudandet på www.pokerstars.it".

6. Hänvisning till enskild operatör

Om du visar reklam som hänvisar till en operatör (oavsett om det är TSG eller en tredje part) och reklamen hänvisar till operatörens odds och/eller dess kommersiella erbjudanden utan att nämna någon konkurrents odds och kommersiella erbjudanden, och reklamen hävdar någon form av överlägsenhet jämfört med resten av marknaden, måste det finnas bevis som stödjer detta.

Den här typen av påstående är till exempel tillåtet "Su www.skybet.it sono presenti le migliori quote della serie A il giorno della partita. Per saperne di più clicca qui” / "På www.skybet.it finns de bästa oddsen på Serie A under matchdagen. För mer information, klicka här”. I det här exemplet skulle sidan man klickar sig fram till innehålla bevis som stödjer påståendet.

7. Prenumeration på nyhetsbrev

Du får skicka kommunikation via mejl eller SMS till användare som prenumererar på ditt nyhetsbrev. Du får endast skicka sådan kommunikation till användare som uttryckligen har bett dig göra det, och sådan kommunikation måste vara på informationsbasis.

För att få sådan tillåtelse får du inte fråga användaren om de vill ha reklam, utan istället om de vill prenumerera på en tjänst för information om odds/kampanjer. Du måste ge användare möjlighet att välja typen av event/kampanjer/produkter som de vill ha information om (exempelvis "richiedo di essere abilitato al servizio di aggiornamento sulle quote ed offerte commerciali degli operatori di gioco a noi affiliati" / "Jag ber uttryckligen om att få prenumerera på tjänsten som gäller uppdaterade odds och kommersiella erbjudanden från affilierade speloperatörer".

Du får inte skicka någon annan kommunikation via mejl eller SMS utan TSG:s skriftliga godkännande, i enlighet med Villkoren.

8. Våra rättigheter

Om du bryter mot någon av reglerna i dessa Italienska Riktlinjer har TSG rätt att (oavsett vad som anges i Villkoren):

  1. stänga av ditt deltagande i Stars Affiliate Club under den tid som krävs för att undersöka aktiviteter som bryter mot Italiens Reglering av Spelreklam;
  2. hålla inne intäktsandel eller skuld till dig i enlighet med Villkoren;
  3. kräva belopp för böter och annan skada, inklusive skadat rykte som TSG, andra företag i företagsgruppen och/eller individer eller företag som instruerats eller anlitats av dem, kan drabbas av, som direkt eller indirekt följd av brottet mot dessa Italienska Riktlinjer; och
  4. omedelbart avsluta avtalet under Villkoren och ditt deltagande i Stars Affiliate Club.